Soldater vars soldatnamn börjar på U,V och W. Siffrorna efter namnet är soldatnumret. Efter soldatnumret anges årtalet för soldatens startdatum på detta nummer.

Udd Anders Tohresson 1170 1718
Udd Anders Hansson 1170 1740
Udd Bryngel Hansson 1170 1747
Udd Hans Andersson 1170 1719
Udd Nils Nilsson 1170 1742
Udd Per Persson 1170 1760
Udd Torsten Andersson 1170 1717
Uggla Axel Hjalmar 1114 1874
Uggla Lars Andersson 1143 1716
Uggla Olof Larsson 1143 1719
Ullberg Anders Andersson 1179 1777
Ullberg Gustaf 1179 1821
 
 
Vadström Carl Johan Fridolf Ljus 1107 1890
Vahlbeck Anders Svensson 1102 1736
Vahlbeck Hans Simonsson 1102 1723
Vahlbäck Wilhelm Larsson 1102 1716
Valbäck Herman Bäck 1125 1884
Vallbeck Lars Olofsson 1102 1774
Vallbeck Nils Jonsson 1102 1719
Vallin Jon Andersson 1063 1714
Vass Anders Jonasson 1083 1758
Vass Gustaf Gunnarsson 1083 1719
Vass Johan Larsson 1083 1777
Vass Jonas Andersson 1083 1733
Vass Lars Svensson 1083 1717
Veen Nils 1063 1808
Vennermark Anders Andersson 1095 1714
Vennermark Anders Månsson 1095 1740
Vennermark Bryngel Mårtensson 1095 1761
Vennermark Jacob Andersson 1095 1718
Vennermark Jonas 1095 1753
Verre Bengt Olofsson 1096 1743
Verre Måns Matthesson 1096 1735
Verre Olof Andersson 1096 1718
Vessman Sven Svensson 1154 1716
Villig Anders Larsson 1108 1789
Vinqvist Anders Petter Christoffersson 1123 1882
von/Döbeln 1123
von/Kosboth Christian 1126 1798
von/Kosboth Christian 1160 1803
von/Stahlen Otto 1155 1779
Vållberg Bryngel Svensson 1101 1714
Vässenberg Johan Larsson 1157 1758
Vässenberg Olof Andersson 1157 1707
Vässenberg Sven Andersson 1157 1740
Vässenberg Sven Hansson 1157 1743
Västling Mårten Håkansson 1074 1718
Västman Olof Nilsson 1154 1718
Västman Olof Larsson 1154 1724

 

Wacker Lars 1144 1808
Wacker Per Persson 1170 1799
Wall Anders 1098 1808
Wall Carl 1098 1781
Wall Erik 1177 1821
Wallin Johan Petter Andersson 1095 1875
Wallin Johannes Andersson 1095 1849
Wallström Lars 1119 1759
Wass Johannes 1126 1808
Wenngren Lars Larsson 1063 1769
Westberg Svante Alfred Svensson 1154 1880
Wester Anders Andersson 1150 1806
Wester Janne Andersson 1148 1878
Wester Lars Hansson 1148 1833
Wester Svante Jonsson 1148 1869
Westerberg Carl August Andreasson 1071 1882
Westerberg Johan Alfred 1086 1888
Westerberg Sven Paulsson 1090 1761
Westergren Anders Svensson 1148 1789
Westergren Anders Larsson 1148 1790
Westergren August Svensson 1100 1885
Westergren Carl Jonsson 1148 1772
Westling Mårten Håkansson 1177 1743
Westman Nils Eriksson 1132 1756
Westman Olof 1171
Wickberg Hans 1197 1790
Widga Anders Svensson 1128 1789
Widga Johan 1110 1818
Widga Per Johansson 1109 1779
Widman Anders Svensson 1164 1789
Wig Erik Andersson 1067 1806
Wig Peter Jonsson 1068 1785
Wik Anders 1159 1815
Wik Sven Andersson 1159 1820
Wik Sven Andersson 1198 1859
Willig Anders Jonsson 1080 1779
Winter Bengt Larsson 1082 1791
Winter Elias Persson 1068 1774
Wiss Anders Eriksson 1088 1839
Wiss Andreas Johansson 1088 1859
Wiss Sven Larsson 1088 1809
Wist Sven 1117 1815
Wist Sven Johansson 1098 1818
Wret Jonas Andersson 1072 1807
Wulkan Lars Andersson 1152 1853
Wållbäck Nils Bengtsson 1102 1790
Wång Anders Andersson 1072 1776
Wästerberg Johan Olofsson 1146 1790
Wästerberg Olof 1148 1808
Wästerlund Johan 1058 1800
Wästman Nils 1161 1769