Sällsamheter!

Enligt lagen om kyrkobokföring skulle prästen förutom de vanliga uppgifterna om födslar, vigslar och dödsfall mm i församlingen också anteckna så kallade "sällsamma händelser" som stundat i socknen. Jag har för vana att då jag letar i kyrkböcker anteckna saker utöver det vanliga som jag stöter på. En del präster skrev mycket riktigt om sällsamheter men långt ifrån alla. På denna sida kan ni läsa de anteckningar jag gjort.

Först ut blir det de riktigt gamla som dött. Då födelseböcker saknas i alla fallen för dessa gamlingar kan man naturligtvis inte helt lita på dessa personers uppgivna åldrar, men att de var gamla är helt klart.

Tisselskog (P)
Död 1/11 1761
Nils Bryngelsson från Skeltdalen af ålderdom och begravdes den 8 do. 116 år.

Bredared (P)
Död 20/10 1688
En gammal qvinna Karin vid namn vistades i Hvarvhult 109 år.
Död 23/2 1696
Kjerstin i Vämmenhult 105 år.

Sandhult (P)
Död 18/3 1715
gl. Anders Andersson i Watthult 105 år 4 mån.

Algutstorp (P)
Död 24/2 1762
Elin Andersdotter i Hägraskog 103 år. Av ålderdom

Ödskölt (P)
Död 7/1 1827
Elsa Nordström 103 år. Av ålderdom

Toarp (P)
Död 25/5 1751
Kirstin Andersdotter 104 år. Av ålderdom.
Död 28/5 1761
Anders Pärsson 111 år.
Död 25/1 1781
Kirstin Olofsdotter 104 år. Av ålderdom


Ibland fastnar man för anteckningarna prästen gjort vid dödsfall. Vilka människöden som ligger bakom dessa korta anteckningar kan man bara fantisera om.

Björsäter (R)
1708
Den 3 afled den 6 januari begrovs Svens dotter i Muggebberg 35 år gammal. hvilken till tre år var ett friskt barn begåvat med vett och förstånd men blev då sjuk grät och ropade halvtannat år och när hon begynte tystna hade
hon mist sitt förstånd, och sedan all sin tid legat ganska eländig på sängen, hvarigenom hon är blind vorden och dertill har 16 år varit ganska ynkesamt plågad av fallandesjuka, dock kunde hon äta och dricka och var en fullväxt piga.

Björsäter (R)
Död i Björsäter 4/10 1723
Avskedade soldaten Anders Revelj. Fötterns avfrusna vid Poltava. 64 år.
(Slaget vid Poltava inträffade ju i juni 1709 så där blev nog inte hans fötter förfrusna. Men frågan är om han forslades runt med förfrusna fötter till Poltava och sedan tillhörde en av de få meniga som kom hem från den ryska fångenskapen eller om han redan på våren 1709 fick avsked och kom hem innan slaget?)

Fyrunga (R)
Död 22/9 1792
Unge m. Anders Gunnarsson i Noleby.
Låg en månad i kronofängelset på vatten och bröd. Kom hem uthungrad, föråt sig och dog. 30 år.

Horla (P)
Död 13/5 1838.
Johannes 5 år 7 mån 18 dagar.
Föräldrar Sven Bengtsson och Cherstin Olofsdotter i Horla Elofsgården
Olyckshändelse genom urdrickning av 1/2 qvarter brännvin i föräldrarnas frånvaro.

Siene (P)
Död 21/10 1813
Elin Jonsdotter 54 år 10 mån. Föräldrar från Herrljunga församling. Hustru efter avskedade soldaten Krans ifrån Lerholmen."Blev 21 okt om natten mördad af mannen som därefter upptände stugan jämte den mördade kroppen hvilken mestadels förstördes af elden, utom en arm och ben."

Västerbitterna (R)
Död 1717
"En gammal kiäring, som kiördes omkring i församblingen. Död i Carla d.28 marti och begrofs d. 29 dito. Men ingen här å orten wet hvarken hur gammal hon var eller hvar hon var född."

Trillingar tillhör inte det vanligaste så det har jag också anteckna då jag stött på dessa.

Skallsjö 24/4 1735 (P)
Arvids barn i Kusebacka föddes 3ne barn på en gång. Ett dödfött 2ne levande.
Döptes och kallades Britta och Anna.

Sandhult (P)
Döda 15/11 1771
Abraham, Isak och Jacob trillingar av okänd sjukdom.

Ödenäs (P)
Födda 1865
Anders Svensson i Östergårdens barn.
Johan, Anna, Antonius.