Soldater vars soldatnamn börjar på R. Siffrorna efter namnet är soldatnumret. Efter soldatnumret anges årtalet för soldatens startdatum på detta nummer.

Rak Anders Peter Johansson 1070 1864
Rak Jan Larsson 1065 1807
Rak Johannes Andersson 1065 1839
Ram Johan Jonsson 1129 1801
Ram Johan Jonsson 1129 1801
Rapp Johannes 1182 1812
Rapp Johannes Andersson 1180 1851
Rapp Lars Persson 1182 1789
Rapp Lars Johansson 1178 1829
Rapp Lars Johansson 1184 1835
Rask Anders Johansson 1100 1867
Rask Carl Peter 1070 1750
Rask Carl Peter 1097 1752
Rask Lars Eriksson 1082 1786
Rask Lars Andersson 1100 1834
Rask Olof Mathiasson 1100 1810
Rask Petter 1173 1808
Rask Sven Månsson 1117 1789
Rehn Mathias Hansson 1081 1815
Rehnholm Anders Assarsson 1116 1714
Rehnholm Esbjörn Hansson 1116 1723
Rehnholm Johan Larsson 1116 1757
Rehnholm Sven Ericsson 1116 1727
Rehnstjerna Svante 1192 1803
Ren Anders 1116 1808
Ren Anders Andersson 1081 1842
Ren Olof Svensson 1116 1806
Renholm Anders Persson 1116 1718
Renholm Johan Larsson 1114 1769
Renqvist Lars 1117 1807
Renström Nils Eriksson 1116 1773
Rhodin Anders Andersson 1176 1739
Ridderbielcke Friedric Magnus 1097 1783
Rigtig Jacob Olofsson 1152 1786
Rigtig Lars 1152 1812
Ring Andreas Jacobsson 1109 1817
Ring Johannes Jonsson 1109 1851
Rodin Anders 1186 1800
Rodin Johan Andersson 1197 1778
Rolig Anders 1196 1808
Rolig Anders Andersson 1181 1830
Rolig Lars Svensson 1172 1718
Rolig Nils Andersson 1172 1705
Rolig Per Johansson 1056 1773
Rolig Sven Olofsson 1172 1742
Rolig Sven Larsson 1172 1769
Rosell Erland Fredric 1146 1867
Rosenbom Otto Wilhelm Samuelsson 1148 1761
Roth Anders Pettersson 1090 1810
Roth Anders Jonasson 1090 1839
Roth Bryngel Simonsson 1130 1776
Rus Bengt Bengtsson 1082 1718
Rus Bengt Hansson 1082 1766
Rus Erik Johansson 1082 1749
Rus Jon Månsson 1082 1722
Ruus Mårten Håkansson 1082 1717
Ryberg Lars 1133 1821
Ryd Olof 1173 1808
Ryd Sven Thorstensson 1165 1847
Rydberg Anders Larsson 1164 1720
Rydberg Anders Pettersson 1186 1854
Rydberg August Larsson 1186 1866
Rydberg Jonas Andersson 1174 1776
Rydberg Per Hansson 1164 1740
Rydberg Tohre Svensson 1164 1716
Rydell Erik Andersson 1174 1769
Rydgren Carl Johan Dalin 1185 1889
Rydin Johan Fredric Andreasson 1165 1872
Rydin Johan Fredrik Andersson 1175 1887
Rydqvist Anders 1165
Rydqvist Erik Pettersson 1165 1825
Ryttersten Anders Olofsson 1129 1743
Ryttersten Carl Andersson 1129 1747
Ryttersten Hans Bengtsson 1129 1742
Ryttersten Olof Månsson 1129 1777
Ryttersten Oluf Mickellsson 1129 1716
Råbock Ambjörn Svensson 1161 1726
Råbock Lars Olufsson 1161 1709
Råbock Per 1161 1759
Råbock Zacharias Eriksson 1161 1749
Röling Oluf Persson 1177 1714
Röllander Anders Andersson 1177 1742
Rölling Anders Andersson 1177 1719
Rölling Anders Andersson 1176 1742
Rölling Anders Eriksson 1177 1764
Rölling Anders Andersson 1177
Rölling Per Salemonsson 1178 1790
Rölling Sven 1177 1759
Rön Gustav 1176 1802
Rönn Anders Andersson 1176 1817
Rönn Gustav 1176 1802
Rönn Johannes Andersson 1186 1849
Rönn Johannes Andersson 1195 1854