Avskrift av valda delar av Ödenäs sockens kyrkböcker

Här kan du titta på mina avskrifter av Ödenäs kyrkoböcker. Att tänka på vid användandet av avskrifterna av vigsellängderna är att från 1748 i C:2 är även de vigdas föräldrar angivna. I C:3 är de vigdas föräldrar angivna från 1786. Tänk också på att alltid kontrollera med källan. Ingen avskrift kan ersätta originalet.

Ödenäs C:1 vigselbok 1698-1704, 1711-1725

Ödenäs C:1 dödbok 1688-1704, 1712-1726

Ödenäs C:2 dödbok 1731-1764

Ödenäs C:1 födelsebok 1688-1704, 1720-1726

Ödenäs C:2 vigselbok 1732-1765

Ödenäs C:3 vigselbok 1732-1826

Ödenäs C:5 vigselbok 1850-1861

Ödenäs vigselbok 1862-1920