Soldater vars soldatnamn börjar på N. Siffrorna efter namnet är soldatnumret. Efter soldatnumret anges årtalet för soldatens startdatum på detta nummer.

Nero Anders Petter Eriksson 1187 1850
Nero Erik Olofsson 1066 1793
Nero Erik Olofsson 1188 1811
Nestor Sven Andersson 1101 1831
Nohlgren Anders Larsson 1178 1715
Nohlgren Anders Svensson 1156 1772
Nohlgren Arfvid Persson 1156 1716
Nohlgren Erik Andersson 1156 1764
Nohlgren Hans Larsson 1178 1742
Nohlgren Lars Larsson 1156 1742
Nohlgren Olof Larsson 1178 1743
Nohlgren Sven Olufsson 1178 1718
Nohlgren Sven Larsson 1156 1718
Nolgren Börje Olofsson 1189 1789
Nolqvist Frans Oskar Svantesson 1182 1901
Norbeck Jonas Eriksson 1190 1789
Norberg Gustav Andersson 1124 1873
Norberg Niclas Hansson 1170 1827
Nord Anders 1178 1825
Nord Anders Larsson 1182 1829
Nord Svante Andersson 1182 1860
Nordberg Hans Nilsson 1194 1790
Norden Carl August Lindberg 1129 1892
Nordgren Carl Johansson 1186 1898
Nordgren Eric Gustav Strid 1131 1892
Nordgren Lars 1178 1824
Nordqvist Carl Johan Alfred Eriksson 1194 1875
Nordstedt Anders 1116 1809
Nordström David Rödholm 1131 1886
Nordström Jacob 1128 1793
Nordwall Anders Jansson 1198 1800
Norlin August Andreasson 1170 1878
Norlin August Andreasson 1109 1883
Norlin Johan Alfred Andersson 1157 1886
Norling Andreas Andersson 1157 1808
Norling Sven Andersson 1157 1798
Norman Hans Larsson 1192 1714
Norman Jonas Andersson 1192 1762
Norman Per Gunnarsson 1192 1742
Nyberg Svante Johansson 1126 1882
Nyckter Anders Jonsson 1196 1799
Nyman Anders Johansson 1139 1849
Nyman Andreas 1139 1834
Nyman Johan Alfred Andreasson 1139 1875
Nyman Johan Alfred Andreasson 1132 1882
Nöijder Johan Olofsson 1145 1786
Nöjd Anders Carlsson 1196 1835
Nöjd Andreas Andersson 1196 1825