Soldater vars soldatnamn börjar på I och J. Siffrorna efter namnet är soldatnumret. Efter soldatnumret anges årtalet för soldatens startdatum på detta nummer.

Ifrig Johan Jonsson 1069 1785
Jason Anders Svensson 1108 1842
Jason August Pettersson 1141 1869
Jason Gustav Olofsson 1116 1789
Jemt Anders Jacobsson 1070 1770
Jemt Johan Andersson 1070 1807
Jemt Lars Jonasson 1070 1835
Jongquist Anders Nilsson 1110 1748
Jungberg Anders 1052 1757
Jungberg Jon Andersson 1052 1714
Jungberg Jon Andersson 1052 1743
Jungberg Nils Andersson 1052 1742
Jungquist Erik Hansson 1110 1716
Jungquist Olof Andersson 1110 1718
Jungquist Oluf Andersson 1110 1718
Jungström Anders Jönsson 1198 1714
Jungström Anders Jonsson 1198 1758
Jungström Jon Andersson 1198 1719
Jungström Olof Bryngelsson 1198 1731
Jäger Anders Andersson 1109 1792