Soldater vars soldatnamn börjar på F. Siffrorna efter namnet är soldatnumret. Efter soldatnumret anges årtalet för soldatens startdatum på detta nummer.

Fager Anders Andersson 1078 1714
Fager Anders Larsson 1078 1740
Fager Anders Olofsson 1078 1743
Fager Anders Månsson 1055 1811
Fager Anders Pettersson 1055 1860
Fager Johan Jonasson 1055 1791
Fager Johannes Hansson 1055 1822
Fager Johannes Larsson 1055 1852
Fager Jonas 1055 1808
Fager Måns Jonsson 1078 1756
Fager Nils Olofsson 1062 1779
Falk Asmund Jonsson 1051 1714
Falk Asmund Ambjörnsson 1051 1716
Falk Carl Bengtsson 1161 1776
Falk Johan Andersson 1074 1808
Falk Johannes Svensson 1078 1849
Fast Adolph Larsson 1060 1786
Fast Bengt Persson 1101 1789
Fast Per Andersson 1156 1804
Fast Per Andersson 1156 1804
Feldt Johannes Abrahamsson 1084 1809
Ferm Anders Jacobsson 1095 1781
Ferm Johannes Pettersson 1188 1825
Ferm Johannes Jansson 1188 1842
Ferm Lars Andersson 1095 1806
Ferm Lars Andersson 1095 1806
Ferm Sven Fredric Eriksson 1147 1877
Fiällman Anders Andersson 1168 1748
Fiällman Nils Hansson 1168 1716
Fiällman Per Svensson 1168 1725
Fiällman Sven 1168 1758
Flink Anders Heljesson 1174 1746
Flink Anders Bengtsson 1063 1743
Flink Anders Andersson 1106 1786
Flink Andreas Andersson 1106 1845
Flink Daniel Johansson 1055 1773
Flink Hans Jonsson 1174 1740
Flink Jon Svensson 1174 1716
Flink Jonas Persson 1063 1736
Flink Nils Larsson 1106 1817
Flink Oluf Hansson 1174 1719
Flinkberg Johan Larsson 1071 1758
Flinta Johannes Heljesson 1062 1818
Flinta Oluf Andersson 1065 1777
Fogelberg Anders Svensson 1085 1747
Fogelberg Jonas Andersson 1085 1725
Fogelberg Måns Torstensson 1085 1772
Fogelberg Olof Jonsson 1085 1743
Fogell Nils Bengtsson 1085 1714
Fontin Sven 1097 1758
Forsell Daniel 1164 1763
Forsman Anders Hansson 1146 1743
Forsman Anders Ambjörnsson 1146 1743
Forsman Mårten Larsson 1146 1721
Frans Johannes Jonasson 1130 1852
Frans Jonas Arfvidsson 1130 1825
Frantzich Conrad Thure 1146 1844
Fred Axel Linus Johansson 1097 1900
Fredén Carl August Carlsson 1118 1893
Fri Anders Andersson 1112 1825
Fri Anders Persson 1112 1840
Fri Svante Johansson Frisk 1196 1869
Friberg Anders Bengtsson 1068 1749
Friberg August Pettersson 1151 1858
Friberg Erik Larsson 1068 1759
Friberg Gustav Adolf Löf 1183 1894
Friberg Måns Persson 1068 1719
Friberg Sven Wahl 1139 1882
Fridja Erik Hansson 1099 1789
Frij Sven Karlsson 1127 1786
Frimodig Johan Jonsson 1093 1786
Fris Anders Gunnarsson 1175 1714
Fris Carl Svensson 1092 1772
Fris Erik Bryngelsson 1092 1743
Fris Jon Gunnarsson 1092 1721
Fris Per Johansson 1092 1747
Fris Sven 1092 1759
Frisberg Anders Andersson 1175 1748
Frisk Anders Andersson 1079 1743
Frisk Håkan Andersson 1079 1717
Frisk Jan Svensson 1079 1786
Frisk Johan 1079 1808
Frisk Johannes Svensson 1080 1849
Frisk Johannes Johansson 1080 1872
Frisk Jöns Persson 1079 1720
Frisk Lars Andersson 1079 1748
Frisk Lars Andersson 1079 1726
Frisk Lars Andersson 1079 1756
Frisk Lars Hansson 1079 1777
Frisk Lars Jonsson 1124 1824
Frisk Lars Jonasson 1080 1838
Friskopp Per Arvidsson 1172 1786
Frisman Anders Larsson 1086 1718
Frisman Nils Gunnarsson 1086 1717
Frolich Carl Gustav 1129 1783
From August Andersson 1116 1866
From Johan Algot 1100 1900
From Sven Svensson 1116 1830
Frost Erik Jonsson 1175 1837
Frykstedt Carl 1146 1829
Frykstedt Carl Johan 1085 1831
Fräijer Elias Larsson 1155 1786
Fräijer Olof Andersson 1155 1791
Frögd Bryngel Jonsson 1094 1779
Fröjd Hans Nilsson 1199 1831
Fröjd Nils Nilsson 1199 1808
Frölich Gustav 1093 1791
Fröling Anders Larsson 1118 1719
Fröling Anders 1118 1757
Fröling Anders Andersson 1118 1791
Fröling Jacob Hansson 1118 1766
Fröling Olof Olofsson 1118 1716
Fröling Olof Larsson 1118 1737
Fuhr Johan Larssson 1061 1812
Fullström Anders 1142 1794
Fullström Lars Andersson 1142 1811
Fur August Larsson 1061 1872
Fur Jonas Nilsson 1061 1839
Furebohm Anders Andersson 1061 1757
Furebohm Caspar Hansson 1061 1743
Furebohm Christian Nilsson 1061 1714
Furebohm Erik Andersson 1061 1737
Furman Sven Andersson 1061 1789
Furuqvist Anders Jonsson 1140 1769
Fyr Daniel Andersson 1196 1779
Fyr Jan Andersson 1196 1791
Fäldt Anders Johansson 1084 1869
Fäldt Carl Oskar Andersson 1084 1900
Fäldt Johannes Larsson 1084 1839
Fältbuss Johan Andersson 1175 1800
Fältbuss Jon Svensson 1140 1781
Färdig Nils Olofsson 1114 1779
Föhlberg Anders Bengtsson 1071 1747
Föhlberg Jon Andersson 1071 1714