Soldater vars soldatnamn börjar på E. Siffrorna efter namnet är soldatnumret. Efter soldatnumret anges årtalet för soldatens startdatum på detta nummer.

Ed Anders Larsson 1052 1849
Edberg Anders Gustav Larsson 1052 1873
Edbäck J N 1146 1847
Edqvist Börje Bengtsson 1152 1849
Edqvist Johannes Pettersson 1152 1825
Edqvist Johannes Danielsson 1152 1835
Edsberg Daniel Andersson 1168 1769
Egg Lars 1089 1808
Eggberg Anders 1090 1808
Ehn Sven 1112 1808
Ek Anders Eriksson 1168 1776
Ek Lars Andersson 1163 1860
Ekelund Anders Bengtsson 1105 1760
Ekelund Jonas 1105 1773
Ekelund Lars Wilhelmsson 1105 1742
Ekelund Sven Larsson 1105 1714
Ekelund Sven Svensson 1105 1776
Ekelund Wihlem Larsson 1105 1719
Ekman Andreas Larsson 1086 1808
Ekman Carl Larsson 1087 1740
Ekman Engelbrekt Ericsson 1087 1715
Ekman Lars Carlsson 1087 1772
Ekman Olaus Johansson 1086 1857
Ekman Peter Andersson 1086 1839
Ekstrand August Johansson 1058 1898
Ekström Johan 1192 1790
Ekström Johan August Olofsson 1128 1875
Ekström Johan August Olsson 1178 1883
Ekström Petter 1183 1809
Eldig Anders 1198 1809
Elg Jöns Svensson 1178 1776
Eneroth Abraham 1174 1800
Engblom Alfred Johansson 1090 1883
Engel Anders 1142 1808
Engell Håkan Jonsson 1142 1714
Enggren Anders Larsson 1142 1839
Enggren Svante Andersson 1142 1872
Englund Nils Svensson 1186 1831
Englund Nils Svensson 1194 1833
Englund Svante Nilsson 1194 1859
Englund Svante Nilsson 1189 1875
Enqvist Otto Eugen 1146 1870