Andra korpralskapet.

Nr Rote Socken Nr Rote Socken
1076 Saxtorp, Lillegården Tumberg 1077 Tumberg, Västergården Tumberg
1078 Fagrabo Tumberg 1079 Lunden, Västergården Tumberg
1080 Lunden, Mellomgården Tumberg 1081 Fötene, Järskagården S.  Härene
1082 Fötene, Afsegården S. Härene 1083 Fötene, Östergården S. Härene
1084 Mo, Västergården S. Härene 1085 Härene, Mellomgården S. Härene
1086 Eggvena, Skattegården Eggvena 1087 Eggvena, Nolgården Eggvena
1088 Eggvena, Stom Eggvena 1089 Eggvena, Håkansgården Eggvena
1090 Eggvena, Bajegården Eggvena 1091 Lunda, Jäddegården Bråttensby
1092 Lunda, Östergården Bråttensby 1093 Bråttensby, Skattegården Bråttensby
1094 Bråttensby, Backegården Bråttensby 1095 Venevalla, Rättaregården Remmene
1096 Venevalla, Larsgården Remmene 1097 Landa, Storegården Landa
1098 Åby, Storegården Landa 1099 Ambjörntorp, Frälsegården Algutstorp
1100 Ambjörntorp, Skattegården Algutstorp      

Tillbaka till startsidan.